Stichting recreatie en toerisme platform Bestemming Noardwest Fryslân kent het volgende dagelijkse bestuur:

(per 1 februari 2021)

Voorzitter: Corné van de Erve stuur een mail
Secretaris: Maartje Nauta  stuur een mail
Penningmeester: Erik Heddema stuur een mail

Algemeen Bestuur
Catharina Jansen-Veenstra- Stichting Greidhoeke Promotie stuur een mail
Erik Heddema – Stichting Grou Promotie stuur een mail
Jildert Boekema – Algemeen Lid

Peter de Bey- Ster van de 11 steden
Maartje Nauta – Uytland Recreatie Ondernemers stuur een mail

Regio Aanjager Bestemming Noardwest is Wietske Boonstra stuur een mail

Het rekeningnummer van de Stichting is: NL28 TRIO 0198 3209 81 t.n.v. Stichting Bestemming Noardwest. We zijn aangesloten bij de Triodos bank.

De Stichting is vastgelegd onder nummer 64597172 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.