Distributie

Vanaf februari 2018 heeft Toeristisch Platform Bestemming Noardwest een distributiesysteem zodat de belangrijke magazines, kaarten en kranten op de voor de gast op ongeveer 50 plekken komen te liggen.


Bestellen van materialen als VVV/ TIP?
In district 1 (ALDE LEIJE)

In district 2 (WOMMELS)

– In district 3 (HARLINGEN)


Inhoud van de pagina
1) Distributieplan VVV’s & TIPS
2) Mogelijkheid particulieren
3) Verzendlijsten

1) Distributieplan VVV’s & TIPS

[DOWNLOAD]  DISTRIBUTIEPLAN 2018_publieksvriendelijk

 • Belangrijkste spelregels:
  – Wijzigingen kunnen plaatsvinden gedurende het jaar,
  – Uitgangspunt is dat de VVV’s en de Toeristische Informatie Punten belangrijk zijn voor samenwerking en toeristische ontwikkeling in de regio,
  – Het doel is om toeristische magazines, kaarten en folders zo veel en zo goed mogelijk bij de gast te brengen,

  – De drie distributiecentra hebben contact met de VVV’s en de TIP’s en andersom,
  – Individuele organisaties en ondernemers hebben contact met de VVV’s en de TIP’s
  – Voor vragen/ opmerkingen: mail naar info@bestemmingnoardwest.nl 

Het stroomdiagram voor de distributie

 

 

 

 

De districten in Noordwest-Friesland

 

 

 

 


2) Mogelijkheid particulieren

Het is mogelijk om tegen betaling eigen folders via het distributiesysteem te plaatsen.
Meld je aan via dit formulier en maak het bedrag over naar de penningmeester van het Toeristisch Platform:
NL28 TRIO 0198 3209 81 t.n.v. Stichting Bestemming Noardwest

Prijzen:
€ 15,- voor een aantal van maximaal 750 stuks per district
€ 20,- voor een aantal van 750 of meer per district

3) Verzendlijsten

DISTRICT 1 – distributiecentrum Kultuurfabriek Alde Leije – Wiebe de Vries
T: 06-51 91 41 01
E: wmdev@kpnmail.nl

Kultuurfabriek Kooi-Aap
Leijester Hegedijk 27 B
9071 XB Alde Leie

DOWNLOAD district 1 – 16 adressen


 • TIP MARRUM
  De  Seedykstertoer
  Dhr.        Gerben  Visbeek
  0518-411434     Zeedijk 8
  9073 TN MARRUM
  info@seedykstertoer.nl
  www.seedykstertoer.nl
 • TIP OUDE BILDTZIJL
  Bezoekerscentrum Aerden Plaats
  Mevr. Kirsten  Zwijnenburg
  0518-421012
  Ds.Schuilingstraat 4-6
  9078 WD            OUDEBILDTZIJL
  info@aerdenplaats.nl
  www.aerdenplaats.nl
 • TIP DEINUM
  Schoolplatenmuseum Deinum
  Dhr. Piet Heeringa
  06-53977150     Sint Janswei 3
  9033 WN            DEINUM
  pietheeringa@gmail.com       
  www.schoolplatendeinum.nl
 • TIP HEGEBEINTUM
  Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum
  Mevr. Anna de Boer
  0518-411783     Pypkedyk 4
  9173 GC              HEGEBEINTUM
  m.holwerda1@chello.nl   
  www.hegebeintum.info
 • TIP JELSUM
  Dekema State
  Mevr. Jacomine            Hoogendam
  058-2570020     Dekemawei 5
  9057 LC                              JELSUM
  info@dekemastate.nl
  www.dekemastate.nl
 • TIP STIENS
  Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot
  Mevr. Aeltsje     De Groot
  058-2571341     It Achterbosk 5
  9051 CS               STIENS
  info@echtebakkerdegroot.nl  
  www.degroot.echtebakker.nl
 • TIP WYNS
  Eetcafé de Winze/ De Oerset
  Mevr. Jogiena    Hager – Zeinstra
  058-2561136     Wijns 30
  9091 BE              WIJNS
  info@dewinze.nl
  www.dewinze.nl
 • TIP BERLTSUM
  Warme Bakker Wijnsma
  Wijnsma
  0518-461406     Buorren 10
  9041 BA           BERLTSUM
  info@bakkerijwijnsma.nl
  www.bakkerijwijnsma.nl
 • TIP FROUBUURT
  By Dei Wiebe Vries
  06-51914101     Leisterhegedyk 27-b
  9071 XB              ALDE LEIJE
  wmdev@kpnmail.com
  www.dei.frl
 • TIP SINT ANNAPAROCHIE
  Camping De Blikvaart
  Familie Werkhoven
  0518-461260     Hemmemaweg 12
  9076 PH              SINT ANNAPAROCHIE
  blikvaart@zonnet.nl
  www.blikvaart.nl
 • TIP SINT JACOBIPAROCHIE
  Bed&Breakfast Jacobshoeve
  Mevr. Klaske   Wijbenga
  0518-491057     Westeinde 10
  9079 LJ                SINT JACOBIPAROCHIE              
  info@jacobshoeve.nl

  www.jacobshoeve.nl
 • TIP KOARNJUM
  Túnmanswente
  Mevr. Beitske Homsma
  06 – 127 434 36                Martenawei 2
  9056 PE               KOARNJUM
  beitske@tunmanswente.nl   
  www.tunmanswente.nl
 • TIP SLAPPETERP
  Minicamping & Theetuin Slappeterp
  Dhr. Gauke         Kuiken
  0518-451854     Kleasterdyk 12a
  9037 JW              SLAPPETERP
  info@minicampingslappeterp.nl
  www.minicampingslappeterp.nl
 • TIP BARTLEHIEM
  Theetuin Bartlehiem
  Mevr. Ilona Heidinga
  06-11857060     Wurgedyk 27
  9051 LE                STIENS
  j.heidinga2@chello.nl    
  www.koffieentheeschenkerijbartlehiem.nl
 • VVV LEEUWARDEN
  VVV Leeuwarden
  Mvr. Tineke   Louwenaar
  058 234 7550    Oldehoofsterkerkhof 52
  8911 DH LEEUWARDEN
  tineke@vvvleeuwarden.nl
  www.mooileeuwarden.nl
 • TIP DOKKUM
  Museum Dokkum Het Admiraliteitshuis
  0519-293134     Diepswal 27
  9101 LA               DOKKUM
  info@museumdokkum.nl     
  museumdokkum.nl


DISTRICT 2 – distributiecentrum de Mik – Wommels ANNE JAN DE VRIES    
T: 0515 – 331960 of mobiel: 06 – 430 55 280              

E: info@centrumdemik.nl

Centrum De Mik
De IIsbaan 3
8731 DW Wommels

DOWNLOAD district 2 – 20 adresssen

 • TIP BEARS
  Uniastate Bears
  Dhr.    Adriaan Pots
  058-2519263      Tsjerkepaad 3
  9025 BM             BEARS
  uniastatebears@gmail.com
 •  TIP WEIDUM
  Hotel Weidumerhout Weidum
  Dhr.       Eddy      De Boer
  058-2519888      Dekemawei 9
  9024 BE              WEIDUM
  welkom@weidumerhout.nl
 • TIP HILAARD
  Tankstation Gulf Hilaard
  Mevr     Michelle              van Dijk
  058-2519790      Hoptille 2a
  9027 BA              HILAARD
  hijlaard@gulf.nl
 • TIP WOMMELS
  It Reade Hynder Wommels
  Dhr.       Henk      Metzlar
  0515-331224      It Noard 6
  8731 BB              WOMMELS
  info@itreadehynder.nl
 • TIP EASTERWIERRUM
  Koffie- en Theeschenkerij Wolkom Easterwierrum
  Mevr.    Tjitske   Bootsma
  06-30057451      Doarpsstrjitte 6
  9021 CL                              EASTERWIERRUM
  wolkom@dedille.nl
 • TIP EASTEREIN 1
  Noflik Easterein Dhr.       Hendrik de Jong
  0515 331290      Sibadawei 2
  8734 HE              EASTEREIN
  info@noflikeasterein.nl
 • TIP EASTEREIN 2
  A&M Lifestyle Easterein
  Mevr.    Akke      Sijzeling
  0515-332279      Wynserdyk 37
  8734 GE              EASTEREIN
  akke_sijszeling@hotmail.com
 • TIP MANTGUM
  Lyts Kanaän Mantgum
  mevr.    Inge & Korrie     Dijkstra
  058-7110321      Seerp van Galemawei 17
  9022 AC              MANTGUM
  info@lytskanaan.nl
 • TIP BRITSWERT
  Minicamping de Greidhoeke Britswert
  Fam.                     Brak
  058-2501827      Jeth 9
  8636 VX              BRITSWERT
  christabrak@hotmail.com
 •  TIP BOAZUM
  Café Boazumer Mjitte Boazum
  Fam.                     Pasma
  0517-521274      Waltawei 22
  8635 MZ             BOAZUM
  boazumermjitte@online.nl
 • TIP EASTERLITTENS 1
  Herberg Wapen van Friesland Easterlittens
  Mevr.    Karin      Hofma
  0517 342996      It Plein 2
  8835 XB              EASTERLITTENS
  info@hetwapenvanfriesland.nl
 • TIP EASTERLITTENS 2
  It Krúswetter Easterlittens
  Fam.                     van Oorspronk
  0517 341040      Skrinserdyk 10
  8835 XE               EASTERLITTENS
  info@it-kruswetter.nl
 • TIP WJELSRYP
  Minicampin de Slypstien
  Fam.      Symen en Riekje              Riedstra
  0517-392654      Westerein 31
  8842      WJELSRYP
  s.r.riedstra@planet.nl
 • TIP WINSUM
  De Gauwe Krakeling Winsum
  Mevr.    Carla     de Jong
  0517-342730      Lytse Streek 6
  8831 XW             WINSUM
  info@degauwekrakeling.nl
 • TIP REAHÛS
  Camping De Finne Reahûs
  Fam.                     Engelsma
  0515-331219      Sânleansterdyk 6
  8736 JB               REAHÛS                             
  info@campingdefinne.nl
 • TIP WARTEN
  Museum Warten p.a. Yachtcharter Heegstra
  Mevr.    Anna      Heegstra
  058-255 25 46   Hoofdstraat 66-a
  9003 LL WARTEN
  info@museumwarten.nl
 • TIP WERGEA
  Brugwachter Wergea p.a. De Arrestant
  Mevr.    Anneke Pothof
  06-51223399      Grote Buren 1
  9055 PP               WERGEA
  info@arrestant.nl
 • VVV GROU
  VVV winkel Grou
  Mevr. Renée Slooff
  0566-659 933    Halbertsmaplein 12
  9001 AH              GROU
  vvv@grou.nl
 •  TIP GROU
  Museum Hert fan Fryslân
  Mevr. Renée Slooff
  0566 623 911    Stationsweg 1
  9001 ED              GROU
  info@museumhertfanfryslan.nl
 • VVV SNEEK
  Fries Scheepvaartmuseum
  Medewerkers
  0515 750 678    Kleinzand 16
  8601 BH              SNEEK
  info@vvvsneek.nl


  DISTRICT 3 DISTRIBUTEUR Wilma – Station Harlingen
  T: 0517-433550
  E: wilma@stationharlingen.nl

  Station Harlingen
  Stationsweg 1
  8861 GA Harlingen

  ☛ DOWNLOAD HIER DE LIJST MET 9 ADRESSEN district 3

 • TIP HITZUM
  Nauta’s Botenverhuur
  Dhr/ Mevr.         Hans of Maartje Nauta
  06-11400607      Oude Weg 5
  8805 TL                HITZUM
  info@nautabotenverhuur.nl     
  www.nautabotenverhuur.nl
 • TIP KEIMPETILLE
  Fietspontje Keimpetille
  Medewerkers
  06 21 38 89 24; 0517-391153     Kingmatille 1
  8814 JX                KEIMPETILLE
  albertnauta@hetnet.nl
  www.fietspontkeimpetille.nl
 • TIP WIJNALDUM
  Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
  Mevr.    Marianne            Steegstra
  0517-592549      Jelle van Dijkstrjitte 6
  8857 BV              WIJNALDUM
  msteegstra@ziggo.nl
  www.winaam.nl/archeologie
 • VVV HARLINGEN
  VVV-winkel
  Mevr.                   Nancy Harlaar of Marije Nijmijer
  0517-430207      Grote Bredeplaats 12
  8861 BA              HARLINGEN
  toerismeharlingen@hetnet.nl        
 • TIP AFSLUITDIJK
  Informatiecentrum Waddenzee
  Afsluitdijk 1c
  8752 TP               KORNWERDERZAND               info@afsluitdijkwaddencenter.nl         
 • TIP BOLSWARD
  Museum It Gysbert Japicxhûs
  0515 – 577701   Wipstraat 6
  8701 HZ                BOLSWARD
  ynfo@gysbertjapicx.nl         
 • VVV FRANEKER
  Museum Martena
  Mevr.    Akke      Schaap
  0517 392 192    Voorstraat 35
  8801 LA               FRANEKER
  akkeschaap@museummartena.nl      
  www.museummartena.nl
 • TIP FRANEKER
  Marcus van der Woude Fietsen
  Dhr.       Marcus van der Woude
  0517 394 411    Oud Kaatsveld 13
  8801 AA              FRANEKER
  info@vanderwoudefietsen.nl       
  www.vanderwoudefietsen.nl
 • TIP FRANEKER
  Recretiepark Bloemketerp
  Mevr. Ingrid van der Werf
  0517 395 099    Burgemeester J. Dijkstraweg 3
  8801 PG              FRANEKER
  ingrid@bloemketerp.nl       
  www.bloemketerp.nl