Regiomagazine 2018

In 2018 verschijnt het regiomagazine voor Noordwest-Friesland veel eerder dan normaal. In de eerste helft van januari 2018 is het magazine klaar. Dan kan het gebruikt worden op de beurzen in januari & februari.

Redactie regiomagazine
(klik op naam voor mail)

Uytland: Kirsten Zwijnenburg en Maartje Nauta
Franeker: Jessica Kuiken en Carla Forsten
Greidhoeke: Catharina Jansen en Tjitske Bootsma
Harlingen: Nancy Harlaar en Ben van der Ham
regiomarketeer: Douwe Gerlof Heeringa

Realisatie & Druk

Vormgeving: Flevodruk Harlingen & Marcel Weijenberg – Papermaker Sneek

Opzet magazine 2018

Aantal: 30.000 stuks
pagina’s: 108
verhouding: redactie – advertenties = 60-40

Deadlines magazine 2018

september – oktober 2017: schrijven en acquisitie
1 november 2017: deadline redactie (woord & beeld), advertenties: naar vormgevers
17 november 2017: eerste proef gereed en gedeeld met de redactie
24 november 2017: herstelde proef terug naar de vormgevers
30 november 2017: definitieve proef terug naar de redactie
4 december 2017: laatste correcties naar vormgevers
5 januari 2018: magazine klaar en geleverd

Distributie magazines

Harlingen: ☛ Ga langs bij de VVV Harlingen op de Grote Brede Plaats
Franeker: ☛Bel Anja Keizer (Stadslogementen Franeker) 0517 398005 of mail info@stadslogementenfraneker.nl
Uytland: ☛Rijd even langs bij De Blikvaart, Hemmemaweg 12 Sint Annaparochie
Greidhoeke: ☛Bel met Catharina Veenstra 06-41004149 in Easterein, of met Tjitske Bootsma 06-30057451 in Easterwierrum

Voor Leeuwarden:
Neem contact op met het VVV 058 23 47 550

Folderpunten en VVV’s

In Noordwest Friesland liggen folders en gidsen op de volgende plekken:
Harlingen, Franeker & Uytland
☛De Greidhoeke