Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Een bestuursfunctie binnen Stichting Bestemming Noardwest iets voor jou?

Bestemming Noardwest is het cement in de recreatief toeristische sector in onze regio. Het is onze taak om de toeristische sector te verbinden en de regio als toeristische bestemming op de kaart te zetten. De statuten verwoorden dit als volgt: de belangenbehartiging van direct belanghebbenden in de toeristisch-recreatieve sector in het werkgebied van de stichting en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Sinds de oprichting van de stichting in 2015 hebben actieve ondernemers zitting genomen in het bestuur. Over de uitvoering van de stichting is de achterban altijd goed te spreken: de druk bezochte bijeenkomsten, de productontwikkelingen en de verbindende rol; het is de meerwaarde van stichting BNW.

Het perspectief is goed. Aan het einde van dit jaar is een Meerjarenplan Regiomarketing klaar met een koers naar de toekomst. In het Sociaal Economisch Actieprogramma en de RegioDeal staat ook de verdere ontwikkeling van toerisme vermeld. Daarin kan BNW een stevige rol vervullen. Voorwaarde is wel dat er een goede organisatie staat met kwaliteit om als partner het werk uit te voeren.

Eind vorig jaar zijn Maartje Nauta en Corné van de Erve gestopt en zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. In de afgelopen maanden heb ik verschillende personen benaderd, gepolst en gesproken. Tot dusverre nog zonder het gewenst resultaat maar we blijven hoop houden en mensen benaderen. Daarom ook deze oproep.

De volgende activiteiten worden van een bestuurslid verwacht:
Ca. een keer per maand een bestuurlijk en uitvoerend overleg (1,5 uur)
Bestuurlijk overleg met Wethouder gemeente Waadhoeke (namens deelnemende gemeenten); 2 keer per jaar 1,5 uur plus enkele malen telefonisch overleg
Representatie: foldermarkt (voorjaar), najaarsbijeenkomst, excursies, overleg Merk Friesland (ca. 10 keer per jaar, te verdelen over bestuursleden en staf)

We zijn op zoek naar mensen die – bij voorkeur – al lid zijn van een groep ondernemers, lokale toeristische platforms en/of actief ondernemer zijn.
Bestuurlijke ervaring en/of kunnen verbinden en netwerken, zijn een pré.
Wil je je schouders onder een goed samenwerkende toeristische sector Noardwest, meld je aan via een mail aan voorzitter@bestemmingnoardwest.nl of een telefoontje 06 55 85 43 23

Mocht niemand zich melden in voor 1 juli, dan gaan we vanaf de zomer andere mogelijkheden onderzoeken om de gewaardeerde activiteiten van BNW onder te brengen.

Theo de Bruin
Voorzitter

Stichting Bestemming Noardwest

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest