Welkom bij Stichting Bestemming Noardwest

Werken aan een toeristische bestemming

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de regiomarketing van Noardwest-Fryslân. Bestemming Noardwest is een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden.

Samenwerken en Verbinden

[KLIK VOOR MEER]
We verbinden verschillende organisatie en ondernemers. Samen staan we sterker! Doe mee met ons enthousiaste netwerk.

Regiomarketing Noardwest-Fryslân

[KLIK VOOR MEER]
De kernkwaliteiten op de kaart zetten vanuit de identiteit van de streek. Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering, voor meer bestedingen, boekingen en een langer verblijf.

Gastheerschap, Trainingen en Workshops

[KLIK VOOR MEER]
Investeren in gastvrijheid, een goed ontvangst van bezoekers om de verwachtingen positief te overtreffen!

Kerntaken en rolverdeling regio's

(KLIK VOOR MEER)
Iedere regio organisatie werkt binnen haar eigen mogelijkheden aan onderstaande kerntaken.
Ondanks onze verschillen in omvang en budget vinden we elkaar in het gezamenlijk belang,
pakken we regio-overstijgende activiteiten regelmatig samen op en ondersteunen elkaar waar nodig
in samenwerking met Merk Fryslân en andere partijen.

Wat onze gasten vertellen

Zomaar een reactie over Noardwest-Fryslân...

img

Friesland heeft uiteindelijk alles: weiland, bossen, meren en eilanden met duinen en zee. Dus kies wat je aantrekt. Het landschap rond de oude Middelsee met karakteristieke dorpen, Leeuwarden - een oude stad met een klein maar prachtig centrum. Andere oude handelssteden, bijv. Harlingen, met vroeger internationale contacten. Ga ze bekijken.

Els Bliek - Bezoeker

Laatste Nieuws

De laatste nieuwsberichten van Bestemming Noardwest

Bestuursleden gezocht

Een bestuursfunctie binnen Stichting Bestemming Noardwest iets voor jou?

Bestemming Noardwest is het cement in de recreatief toeristische sector in onze regio. Het is onze taak om de toeristische sector te verbinden en de regio als toeristische bestemming op de kaart te zetten. De statuten verwoorden dit als volgt: de belangenbehartiging van direct belanghebbenden in de toeristisch-recreatieve sector in het werkgebied van de stichting en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Sinds de oprichting van de stichting in 2015 hebben actieve ondernemers zitting genomen in het bestuur. Over de uitvoering van de stichting is de achterban altijd goed te spreken: de druk bezochte bijeenkomsten, de productontwikkelingen en de verbindende rol; het is de meerwaarde van stichting BNW.

Het perspectief is goed. Aan het einde van dit jaar is een Meerjarenplan Regiomarketing klaar met een koers naar de toekomst. In het Sociaal Economisch Actieprogramma en de RegioDeal staat ook de verdere ontwikkeling van toerisme vermeld. Daarin kan BNW een stevige rol vervullen. Voorwaarde is wel dat er een goede organisatie staat met kwaliteit om als partner het werk uit te voeren.

Eind vorig jaar zijn Maartje Nauta en Corné van de Erve gestopt en zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. In de afgelopen maanden heb ik verschillende personen benaderd, gepolst en gesproken. Tot dusverre nog zonder het gewenst resultaat maar we blijven hoop houden en mensen benaderen. Daarom ook deze oproep.

De volgende activiteiten worden van een bestuurslid verwacht:
Ca. een keer per maand een bestuurlijk en uitvoerend overleg (1,5 uur)
Bestuurlijk overleg met Wethouder gemeente Waadhoeke (namens deelnemende gemeenten); 2 keer per jaar 1,5 uur plus enkele malen telefonisch overleg
Representatie: foldermarkt (voorjaar), najaarsbijeenkomst, excursies, overleg Merk Friesland (ca. 10 keer per jaar, te verdelen over bestuursleden en staf)

We zijn op zoek naar mensen die – bij voorkeur – al lid zijn van een groep ondernemers, lokale toeristische platforms en/of actief ondernemer zijn.
Bestuurlijke ervaring en/of kunnen verbinden en netwerken, zijn een pré.
Wil je je schouders onder een goed samenwerkende toeristische sector Noardwest, meld je aan via een mail aan voorzitter@bestemmingnoardwest.nl of een telefoontje 06 55 85 43 23

Mocht niemand zich melden in voor 1 juli, dan gaan we vanaf de zomer andere mogelijkheden onderzoeken om de gewaardeerde activiteiten van BNW onder te brengen.

Theo de Bruin
Voorzitter

Ynformaasjejûndigitaal nachtregister & toeristenbelasting 2025 gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke wil per 01-01-2025 een digitaal nachtregistratiesysteem invoeren en toeristenbelasting heffen. Zo willen we financiële ruimte creëren voor het uitvoeren van onze ambities voor recreatie en toerisme.

Op maandag 11 maart organiseren wij een informatiebijeenkomst in de Koornbeurs te Franeker om verder uitleg te geven over dit besluit en wat dit voor jou als logiesverstrekker betekent. Tijdens deze bijeenkomst hoor je meer over het digitaal nachtregistratiesysteem en de invoering van de toeristenbelasting. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.
Datum:           maandag 11 maart 2024 
Locatie:          Theater De Koornbeurs (Noord 2, 8801 KP Franeker) 
Parkeren:      onbetaald parkeren aan Leeuwarderweg of de Hertog van Saxenlaan 
Programma
19:00 uur inloop
19:30 uur start informatieavond, welkom door wethouder Marja van der Meer
19:40 uur beleidsadviseur Recreatie en Toerisme gemeente Waadhoeke over toeristenbelasting 
20:00 uur diverse sprekers waaronder X.com, leverancier van het Digitaal Nachtregistratiesysteem en werkgroep Gastvrij Fryslân – Toeristische Kennis voor de toekomst 
21:00 uur ruimte voor vragen 
Ca. 21:30 uureinde met borrel na afloop 
Vul het formulier in en laat weten of je komt. Om je zo goed mogelijk te kunnen informeren hebben we een aantal vragen aan jou. Met welk reserveringssysteem werk je nu bijvoorbeeld? En mogen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het invoeren van het digitale registratiesysteem en de toeristenbelasting? Via het formulier kun je ook laten weten of je bij de informatieavond bent en met hoeveel personen je komt.  Alvast bedankt voor het invullen! 

Uitnodiging Foldermarkt Spesjale Edysje

In onze sector maken we met elkaar een prachtige vakantie voor onze gasten. De foldermarkt is daar al jaren het bewijs van: met elkaar vullen we niet alleen onze eigen beleving aan, ook door te leren kennen en bij te praten zijn we nog betere gastheren/vrouwen.

Dit jaar maken we dat nog een stuk groter. En… we zorgen ervoor dat jij niet naar verschillende bijeenkomsten hoeft, maar in één dag een mooie seizoensvoorbereiding krijgt.

Zelf, Samen, Doen
Op 19 maart bezoek je de foldermarkt van Bestemming Noardwest én van RMT NOF, en ontmoet je voorafgaand het hele Friese toeristische netwerk op het Frysk Toerismekongres.

Je haalt folders en zet je eigen organisatie in de Friese schijnwerper. Je haalt en brengt inspiratie en bent ook lekker concreet aan de slag.

Nog meer kennismaken op de markt
Voor iedereen die folders heeft, hebben we plek op de markt. Dat doen we zo dat je zowel bij je eigen materiaal kunt staan als met anderen in gesprek kunt.

Heb jij een nieuw product, activiteit of iets dat je graag live wilt laten zien/beleven? Dat kan een kano- of fietsroute, een VR activiteit of iets anders zijn. Ook daar is enige plek voor. Stuur ons een mailtje en wij kijken of we dat kunnen inpassen.

Tijden
Dinsdag 19 maart 2024
12.00 uur: Folders brengen
12.30 uur: Frysk Toerisme Kongres
17.00 uur: Entree Foldermarkt & warme hap
17.30 uur: Opening Foldermarkt en bijpraatmoment door Bestemming Noardwest
18.15 uur: Start foldermarkt met Noordoost en Noardwest & netwerken
20.30 – 21.00 uur afsluiting

Wanneer je je aanmeld voor de foldermarkt heb je ook de keuze om je ook aan te melden voor het Frysk Toerisme Kongres


Evenementlocatie Nije Leije
Leijester Hegedyk 27b | 9071 XB Oude Leije | Friesland

Copyright Bestemming Noardwest