✓ Regiomarketing ✓ Gastheerschap ✓ Samenwerking

Projectwebsite voor recreatie en toerisme Noordwest-Friesland

Magazine 2019

Op het moment werkt de redactie aan het nieuwe regiomagazine. Begin januari is het klaar, voor de internationale beurzen.

Werken aan een toeristische bestemming

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de regiomarketing van Noordwest-Friesland. Bestemming Noardwest is een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden.

Regiomarketing Noordwest-Friesland

[KLIK VOOR MEER]
De kernkwaliteiten op de kaart zetten vanuit de identiteit van de streek. Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering, voor meer bestedingen, boekingen en een langer verblijf.

Gastheerschap, Trainingen en Workshops

[KLIK VOOR MEER]
Investeren in gastvrijheid, een goed ontvangst van bezoekers om de verwachtingen positief te overtreffen!

Samenwerken en Verbinden

[KLIK VOOR MEER]
We verbinden verschillende organisatie en ondernemers. Samen staan we sterker! Doe mee met ons enthousiaste netwerk.

Doe mee

Wat onze gasten vertellen

Zomaar een reactie over Noordwest-Friesland...

img

Friesland heeft uiteindelijk alles: weiland, bossen, meren en eilanden met duinen en zee. Dus kies wat je aantrekt. Het landschap rond de oude Middelsee met karakteristieke dorpen, Leeuwarden - een oude stad met een klein maar prachtig centrum. Andere oude handelssteden, bijv. Harlingen, met vroeger internationale contacten. Ga ze bekijken.

Els Bliek - Bezoeker

Toeristisch nieuws

De laatste nieuwsberichten van Bestemming Noardwest

Kies de voorkant – magazine 2019

Voor het nieuwe regiomagazine kiezen we een voorkant (cover). Kiest u mee?
(voor de achtergrond, scrollt u naar beneden)

Cover A

Cover B

Cover C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEMMEN KAN TOT 29 NOVEMBER

Coming Soon

 

Achtergrond toeristische bestemming Noordwest-Friesland

Sinds 2017 zetten we de regio op de kaart als ‘het Friesland dat is geïnspireerd door een oude zee’, waar je als bezoeker je kan verdiepen in de cultuur en de ontstaansgeschiedenis van het landschap.

Het Friesland waar mensen een hechte mienskip vormen. Verbonden zijn met de grond van een zeebodem en lyrisch worden van de lucht met zonsondergangen en sterrenstelsels. De streek van Waddenkust, terpen, Elfstedentocht en oprechte streekproducten. Dat kunstenaars trekt en bol staat van cultuur en evenementen.

Het Friesland van bijzondere weidevogels op uitgestrekte groene weilanden, waar dorpen nog verbonden zijn via het water van voormalige zeeslenken. Met het warme gastheerschap in lokale restaurants, herbergen, verblijfsaccomodaties en verassende theetuinen. Het unieke Friesland met sporten als fierljeppen en kaatsen en de heroïsche Elfstedentocht. Het Friesland dat geïnspireerd is door een oude zee.

Zogezegd is het niet meer gepast om beelden over een kansarme regio met weinig initiatief aan te halen. Kortom: de hoogste tijd om dat juk af te doen en misschien wel voorop te lopen in de recreatief-toeristische ontwikkeling. Omdat het onderscheidende aanbod van Noordwest-Friesland goed aansluit bij trends en behoeften in de markt.

Meerjarenvisie: Excelleren & groei

SAMENVATTING
Lang had de recreatie- en toerismesector in Noordwest-Friesland wind tegen. Een verschijnsel dat (letterlijk) ook past bij de regio. Tegenwind hoort bij een kuststreek. Maar bewoners trappen dan net wat harder omdat ze vooruit willen komen.

{DOWNLOAD] Excelleren in Noordwest-Friesland Plan van aanpak 2018-2021

Van zaaien naar oogsten
Deze vergelijking sluit goed aan bij de recente ontwikkeling van de gastvrijheid sector in de huidige gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en de delen van Ferwerderadiel (Uytland) en Súdwest-Fryslân (Greidhoeke). Door hard te werken, met bezieling en enthousiasme samen te werken, te verbinden ontstaat progressie. Worden resultaten behaald en zijn er kansen, zodat er vooruit wordt gekeken. In de jaren 2014-2018 is er hier sprake van geweest. Groei en excellentie zijn de komende jaren logische vervolg stappen.

Koploper positie
Zogezegd is het niet meer gepast om beelden over een kansarme regio met weinig initiatief aan te halen. Kortom: de hoogste tijd om dat juk af te doen en misschien wel voorop te lopen in de recreatief-toeristische ontwikkeling. Omdat het onderscheidende aanbod van Noordwest-Friesland goed aansluit bij trends en behoeften in de markt.

Kansrijke lijnen
De komende vier jaar, van 2018-2021, zien we een kansrijke ontwikkeling van de sector langs de volgende twee lijnen:  Toerisme en recreatie rond donkerte en nachtbeleving, als onderdeel van Werelderfgoed de Waddenzee  Cultuurtoerisme, waar naast de Friese blockbusters (zoals: Oerol, Fries Museum) behoefte is aan ‘ontdekken’ & ‘persoonlijke verhalen en eigenaarschap’. Hierbij is het concept ‘kustbewoners die geïnspireerd zijn door een oude zee’ een startpunt.

Sluit je aan bij het nachtwerk Noardwest

Ga eens kijken bij het Nachtnetwerk Noardwest

Met het opzetten van een nachtnetwerk van recreatieondernemers, toeristische bedrijven en culturele initiatieven maken we een groep waarin we de nacht vieren. In onze regio is het nog zo donker, dat de nacht een goede toevoeging is voor het gebied, de individuele onderneming en nieuwe initiatieven.

Denk maar aan:

Wat we als toeristisch platform aanbieden

  • Uitwisselen van kennis en inspiratie
  • Promotie van de activiteiten, evenementen
  • Meer waarde voor de onderneming,
  • Nieuwsgierige bijeenkomsten
  • Een unieke toevoeging aan bedrijfsactiviteiten.

Sluit je aan bij het nachtnetwerk

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Meer over het Nachtnetwerk

Het gaat om het vieren, genieten en investeren in nachtelijke donkerte, de hierbij passende biodiversiteit en cultuur en het gastheerschap. Nergens in Nederland is er een samenwerking tussen, misschien op het eerste oog, verrassende partners.
De pilot in Noordwest-Friesland (gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden) zet in op verrassende allianties (zoals bv. een tuincentrum & het Eise Eisinga Planetarium) met als gezamenlijke uitgangspunt: de positieve waarde van de nacht.

De nacht op www.oudezee.nl

Nacht

Menu