Regiobijeenkomst Bestemming Noardwest - 2 december 2019

Werken aan een toeristische bestemming

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de regiomarketing van Noordwest-Friesland. Bestemming Noardwest is een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden.

Regiomarketing Noordwest-Friesland

[KLIK VOOR MEER]
De kernkwaliteiten op de kaart zetten vanuit de identiteit van de streek. Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering, voor meer bestedingen, boekingen en een langer verblijf.

Gastheerschap, Trainingen en Workshops

[KLIK VOOR MEER]
Investeren in gastvrijheid, een goed ontvangst van bezoekers om de verwachtingen positief te overtreffen!

Samenwerken en Verbinden

[KLIK VOOR MEER]
We verbinden verschillende organisatie en ondernemers. Samen staan we sterker! Doe mee met ons enthousiaste netwerk.

Wat onze gasten vertellen

Zomaar een reactie over Noordwest-Friesland...

img

Friesland heeft uiteindelijk alles: weiland, bossen, meren en eilanden met duinen en zee. Dus kies wat je aantrekt. Het landschap rond de oude Middelsee met karakteristieke dorpen, Leeuwarden - een oude stad met een klein maar prachtig centrum. Andere oude handelssteden, bijv. Harlingen, met vroeger internationale contacten. Ga ze bekijken.

Els Bliek - Bezoeker

Toeristisch nieuws

De laatste nieuwsberichten van Bestemming Noardwest

Regiobijeenkomst Bestemming Noardwest

Regiobijeenkomst Bestemming Noordwest – 2 december 2019

  • Datum: 2 december 2019
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: Recreatiebedrijf De Blikvaart – Hemmemaweg 12 te St. Annaparochie

Laat je inspireren door een programma met prikkelende sprekers en interessante onderwerpen. Ben je ook benieuwd naar wat ons komend jaar te wachten staat? Zou je best eens willen weten hoe andere ondernemers het doen? Of wil je je gasten graag meer vertellen over ons unieke Waddengebied? Meld je dan vast aan!

Aanmelden is verplicht. Klik hier

Graag tot 2 december!

Meerjarenvisie: Excelleren & groei

SAMENVATTING
Lang had de recreatie- en toerismesector in Noordwest-Friesland wind tegen. Een verschijnsel dat (letterlijk) ook past bij de regio. Tegenwind hoort bij een kuststreek. Maar bewoners trappen dan net wat harder omdat ze vooruit willen komen.

{DOWNLOAD] Excelleren in Noordwest-Friesland Plan van aanpak 2018-2021

Van zaaien naar oogsten
Deze vergelijking sluit goed aan bij de recente ontwikkeling van de gastvrijheid sector in de huidige gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en de delen van Ferwerderadiel (Uytland) en Súdwest-Fryslân (Greidhoeke). Door hard te werken, met bezieling en enthousiasme samen te werken, te verbinden ontstaat progressie. Worden resultaten behaald en zijn er kansen, zodat er vooruit wordt gekeken. In de jaren 2014-2018 is er hier sprake van geweest. Groei en excellentie zijn de komende jaren logische vervolg stappen.

Koploper positie
Zogezegd is het niet meer gepast om beelden over een kansarme regio met weinig initiatief aan te halen. Kortom: de hoogste tijd om dat juk af te doen en misschien wel voorop te lopen in de recreatief-toeristische ontwikkeling. Omdat het onderscheidende aanbod van Noordwest-Friesland goed aansluit bij trends en behoeften in de markt.

Kansrijke lijnen
De komende vier jaar, van 2018-2021, zien we een kansrijke ontwikkeling van de sector langs de volgende twee lijnen:  Toerisme en recreatie rond donkerte en nachtbeleving, als onderdeel van Werelderfgoed de Waddenzee  Cultuurtoerisme, waar naast de Friese blockbusters (zoals: Oerol, Fries Museum) behoefte is aan ‘ontdekken’ & ‘persoonlijke verhalen en eigenaarschap’. Hierbij is het concept ‘kustbewoners die geïnspireerd zijn door een oude zee’ een startpunt.

Menu