Welkom bij Stichting Bestemming Noardwest

Werken aan een toeristische bestemming

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de regiomarketing van Noardwest-Fryslân. Bestemming Noardwest is een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden.

Regiomarketing Noardwest-Fryslân

[KLIK VOOR MEER]
De kernkwaliteiten op de kaart zetten vanuit de identiteit van de streek. Waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering, voor meer bestedingen, boekingen en een langer verblijf.

Gastheerschap, Trainingen en Workshops

[KLIK VOOR MEER]
Investeren in gastvrijheid, een goed ontvangst van bezoekers om de verwachtingen positief te overtreffen!

Samenwerken en Verbinden

[KLIK VOOR MEER]
We verbinden verschillende organisatie en ondernemers. Samen staan we sterker! Doe mee met ons enthousiaste netwerk.

Wat onze gasten vertellen

Zomaar een reactie over Noardwest-Fryslân...

img

Friesland heeft uiteindelijk alles: weiland, bossen, meren en eilanden met duinen en zee. Dus kies wat je aantrekt. Het landschap rond de oude Middelsee met karakteristieke dorpen, Leeuwarden - een oude stad met een klein maar prachtig centrum. Andere oude handelssteden, bijv. Harlingen, met vroeger internationale contacten. Ga ze bekijken.

Els Bliek - Bezoeker

Laatste Nieuws

De laatste nieuwsberichten van Bestemming Noardwest

Ondernemerscursus NW Fryslân ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’


In januari 2020 organiseerde de Waddenvereniging deze training voor NW Fryslân. Omdat er veel belangstelling was bieden zij deze nogmaals aan. Voor de deelnemers van vorig jaar is er een bijscholing op woensdag 17 november 2021. Ook voor de deelnemers aan de training op 27 oktober/3 november!

Achtergrond
De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer/’ambassadeur’ van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers. Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

Na de cursus weten de ondernemers waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe ze dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Ze weten wat er in hun omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weten ze wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en kennen ze de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weten hoe ze die kunnen doorvertellen aan gasten.

Doelgroep
De ondernemerscursussen zijn bedoeld voor ondernemers uit het Waddengebied die de toegevoegde waarde van het landschap voor hun onderneming zien en dit graag willen uitdragen aan bezoekers en gebiedsbewoners. Ondernemers uit alle sectoren zijn welkom bij de ondernemerscursus.

Cursusopzet
De cursussen zullen toegespitst zijn op de regio en veel gebied specifieke informatie bevatten die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. Deze cursus is bedoeld om een gedegen training te geven over Waddenzee Werelderfgoed.

Conceptprogramma
De training wordt verzorgd op een nader te bepalen locatie in Noardwest Fryslân.

Woensdag 27 oktober (09:30-17:30)
We maken kennis met elkaar en het wad. Presentaties over Werelderfgoed Waddenzee, Internationaal, excursie op het wad en we leren hoe we de verhalen over het wad kunnen delen door een workshop Storytelling.
Woensdag 3 november (09:30-16:00)
We verdiepen ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over o.a. Cultuurhistorie en de wadvogels. Veel wadvogels zien hun broed- en foerageergebied verkleinen en daarom zullen hier en daar ingrepen worden gedaan langs de randen van het wad. We kijken naar de nodige maatregelen en om welke vogels dat gaat.
Uiteraard gaan we weer het gebied bezoeken in om met elkaar op zoek te gaan naar de bijzonderheden van dit gebied met veel historie en gevarieerde natuur. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet!

Aanmelden doe je hier LET OP MAAR 30 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

STANDHOUDERS GEZOCHT MET LOKALE PRODUCTEN tijdens najaar bijeenkomst BNW

Trots op je product en wil je dat graag laten zien of, beter nog, laten proeven?
Tijdens de najaar bijeenkomst maandag 25 oktober in Theater de Koornbeurs biedt Bestemming Noardwest een gratis standplaats aan, aan max 5 standhouders die hun lokale producten onder de aandacht willen brengen bij de R&T ondernemers van Noardwest Fryslân.
Meer informatie of direct aanmelden? Dat kan via de Mail

Maandag 25 Oktober Najaar Bijeenkomst BNW

Op maandag 25 oktober houdt Bestemming Noardwest een informatieve netwerkbijeenkomst voor ondernemers in Theater de Koornbeurs in Franeker.
Het definitieve/exacte programma zal binnenkort bekend worden gemaakt maar hieronder alvast een tipje van de sluier.

Wat kun je verwachten tijdens deze bijeenkomst?
De organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 (de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018) brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia uit. Dit vervolg op LF2018 bestaat uit een 100 dagen durend cultureel programma, met de organisatie aandacht vraagt ​​voor de toekomst van mienskip (maatschappij), landschap en erfgoed. Arcadia 2022 duurt van 7 mei tot en met 7 augustus 2022.
Merk Fryslan en Arcadia lichten het 100 dagen tellende programma toe.

Voor de derde maal is Harlingen een gasthaven voor de Tall Ship races. In 2018 kwamen hier maar liefst 335.000 bezoekers op af. Daarnaast wist Harlingen een wereldrecord neer te zetten door 337 trainees af te vaardigheden. In 2022 zullen tachtig tot honderd Tall Ships deelnemen aan dit maritieme evenement, met duizenden trainees uit meer dan dertig landen. Wat kan dit doel voor jou?
Directeur Lieuwe Krol vertelt u graag meer.

Na al deze inspiratie is er natuurlijk ook tijd om te netwerken onder het genot van een lekkere versnapering.
We hebben plek voor maximaal 100 personen. Alvast aanmelden?

Dat kan met maximaal 2 personen per bedrijf, onder vermelding van de naam van je bedrijf, naam van de personen die willen komen (max 2) en een telefoonnummer. Aanmelden via info@bestemmingnoardwest.nl
LET OP de Koornbeurs werkt met testen voor toegang. Informatie over vind je hier

Copyright Bestemming Noardwest