Missie en statuten

De Stichting heeft ten doel:
“Toerisme en recreatie in haar werkingsgebied te stimuleren, door algemene marketing en gastheerschap activiteiten in haar werkingsgebied te bevorderen, daartoe beleid te formuleren, gelden bijeen te brengen en voorts bij al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Download hier de Statuten en minuut Stichting Bestemming Noardwest.

Bekijk hier het Jaarplan BNW 2024 

In dit jaarplan werken we de twee speerpunten ‘samenwerking en gastheerschap’ uit voor
het jaar 2024.