Stichting recreatie en toerisme platform Bestemming Noardwest (kort: Toeristisch Platform Bestemming Noardwest) is sinds maart 2015 een samenwerkingsverband van toeristische ondernemersgroepen, organisaties en andere initiatieven: Harlingen, Waadhoeke, Uytland, Greidhoeke en Leeuwarden.

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Toeristisch Platform Bestemming Noardwest
Grote Bredeplaats 12
8861 BA HARLINGEN
E: info@bestemmingnoardwest.nl
T: 0517-430 207

Bestuur

Dagelijks Bestuur

Voorzitter:
Arend Dijkstra 
voorzitter@bestemmingnoardwest.nl 

Secretaris:
VVV Harlingen
secretaris@bestemmingnoardwest.nl

Penningmeester:
vacant – mail via Bestemming Noardwest

Lid:
Jan de Vries 
devriesjangerben@gmail.com

Lid:
Froukje de Jong-Krap
froukjedejongkrap@gmail.com

Lid:
Maartje Nauta
info@nautabotenverhuur.nl

Algemeen Bestuur
Vacant – VVV Leeuwarden
Catharina Jansen-Veenstra- Stichting Greidhoeke Promotie
Erik Heddema – Stichting Grou Promotie
Anneke Pothof – Toeristisch Wergea

noordwest-friesland-regiomerken_jpg

Bankrekening en KvK-nummer

Het rekeningnummer van de Stichting is: NL28 TRIO 0198 3209 81 t.n.v. Stichting Bestemming Noardwest. We zijn aangesloten bij de Triodos bank.

De Stichting is vastgelegd onder nummer 64597172 bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden.

Missie en statuten

De Stichting heeft ten doel:
“Toerisme en recreatie in haar werkingsgebied te stimuleren, door algemene marketing en gastheerschap activiteiten in haar werkingsgebied te bevorderen, daartoe beleid te formuleren, gelden bijeen te brengen en voorts bij al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Download hier de Statuten en minuut Stichting Bestemming Noardwest.