Distributie Bestemming Noardwest is weer opgestart.

Op 6 mei is de eerste distributieronde van dit seizoen door Bestemming Noardwest gereden. Henk en Margriet Wienbelt zijn bij de TIP’s en VVV’s in onze regio (m.u.v. de Greidhoeke) geweest om daar een starterspakket voor dit seizoen te brengen. In het pakket zaten onder meer het Inspiratiemagazine van Noardwest Fryslân (met actueel inlegvel), de nieuwe Kaatsveldenroute alsook de vernieuwde Theetuinen- en de Stinzenfloraroute. Ook hebben diverse ondernemers en toeristische organisaties van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de eerste distributieronde hun foldermateriaal mee te geven.
De komende periode wordt er – ongeveer – om de week een ronde gereden, te weten op:
Donderdag 27 mei
Donderdag 10 juni
Donderdag 1 juli
Donderdag 15 juli
Donderdag 29 juli
Donderdag 12 augustus.
Deze data zijn overigens onder voorbehoud. Op de website wordt het actuele overzicht bijgehouden.

Zelf materiaal meegeven?
De vrijdag voorafgaande aan de distributieronde ontvangen de TIP’s en VVV’s een mail waarin de nieuwe ronde wordt aangekondigd. Onderdeel van het bericht is een bestellijst waarop kan worden aangegeven wat men wil ontvangen en welke (maximale) hoeveelheden. Ondernemers en toeristische aanbieders die ook folders willen meegeven, kunnen dit bij Bestemming Noardwest melden, zodat dit aanbod in de bestellijst kan worden opgenomen. Op de maandag voor de desbetreffende distributieronde kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur de materialen bij TIP Harlingen – Grote Bredeplaats 12 in Harlingen – worden aangeleverd. Maximaal kunnen er vijf dozen worden gebracht.
Heb je nog vragen? Mail dan naar info@bestemmingnoardwest.nl

Mocht je als TIP of VVV voldoende voorraad hebben zodat aanvulling tijdens de reguliere ronde niet nodig is, zou u dit dan ook via de mail willen doorgeven?

Een overzicht van alle TIP en VVV punten in Noardwest vindt u hier