Noardwest Fryslân in de spotlight door het social media project #letsgonoardwest, voor puur avontuur! Een ontdekkingstocht op 23 en 24 september 2023 met influencers zoals Raptiel, dragqueen WietzeX, Rowan Veldman en Santana Mattheus. Zij gingen met ludiek vervoer zoals campers, trekkers, huifkarren de regio ontdekken en de strijd met elkaar aan d.m.v. een groepschallenge. 

“Wat is er nodig om jezelf te kunnen zijn in Noardwest Fryslân?” Ze hebben hun ervaringen gedeeld en blijven dit onder de aandacht brengen via social media om anderen te inspireren en aan te moedigen om dit gebied te verkennen.

Het project is een initiatief vanuit Stichting Bestemming Noardwest. Met dit project #Letsgonoardwest wi ik laten zien dat stilte, weidsheid en ruimte net zo boeiend en avontuurlijk kunnen zijn voor jongeren, aldus Nynke Dijk – regioaanjager Stichting Bestemming Noardwest. 

Achtergrondinformatie project

In februari is onze nieuwe aanjager Nynke Dijk begonnen om Bestemming Noardwest nog beter op de kaart te zetten. Het werkgebied en de werkzaamheden zijn nieuw voor Nynke. Zij heeft echter wel veel ervaring (en bereik!) op sociale media. Met name met TikTok heeft zij veel ervaring. Dit wil ze graag inzetten om de mooiste regio van Nederland op een ludieke manier bij veel mensen op het netvlies te krijgen. Daarom organiseren we een TikTok weekend!

Het idee
In Noordwest Friesland is voor ieder wat wils te beleven. Actieve buitensporten, ontladen op de een klipper op de Waddenzee, cultuursnuiven in de drie steden en bijvoorbeeld de mooie fiets-, wandel- en vaarroutes, gecombineerd met museumbezoek.

Door zogenaamde ‘influencers’ uit te nodigen kunnen we via hun netwerken onze mooie regio, de diversiteit en trekpleisters tonen aan een breed publiek. We doen dit in eerste instantie via TikTok omdat ons budget beperkt is en Nynke haar netwerk kan inzetten.

Inmiddels heeft Nynke 10 ‘grote TikTokkers’ bereid gevonden om op 23 en 24 september naar Noordwest Fryslân te komen. Samen zijn zij goed voor een bereik van bijna 2 miljoen mensen. Dit zouden we met ons beschikbare budget nooit kunnen bereiken via bijvoorbeeld advertenties in kranten of magazines.

We weten dat TikTok onder de loep ligt vanwege privacy-redenen. Bij de instellingen, kun je echter al veel ‘afschermen’. Kijk hier hoe.

Doelen
We doen dit om de naamsbekendheid van ‘Bestemming Noardwest’ (Gemeente Harlingen, Waadhoeke en het buitengebied van gemeente Leeuwarden) te vergroten. We richten ons op de binnenlandse markt en nodigen daarom Nederlandse TikTok-ers uit. Daarnaast willen we eigen inwoners nog meer bekend maken met al het moois dat de regio biedt. 

Harde doelen
We koppelen aan dit project een hashtag waarmee we het bereik op internet kunnen meten. Bijvoorbeeld #letsgonoardwest. 

De SMART doelen die we willen bereiken zijn:

 • 3 miljoen impressies van filmpjes gepost door de deelnemende TikTok-ers en/of berichten met de hashtags
 • 1 miljoen unieke accounts 
 • Minimaal 5 publicaties in regionale media
 • 100.000 euro mediawaarde

Zachte doelen

Naast de concrete cijfers willen we ook:

 • Samenwerking in de regio bevorderen 
 • Draagvlak voor de regiomarketing op regionaal en lokaal niveau vergroten

Organisatie

Stichting BNW pakt dit project graag op met relevante partners uit de regio. Denk hierbij in eerste instantie aan:

 • Toeristische ondernemers
 • Toeristische Informatie Punten
 • Citymarketingpartijen in de regio
 • Provinciale partijen zoals Visit Wadden en Merk Fryslân

Tijdspad
Het tijdspad voor de organisatie is ongeveer als volgt:

 • Eind april – 1e concept-idee gereed
 • Begin juli – werving TikTok-ers gereed
 • Begin juli – verblijf (accomodaties) gereed
 • Medio juli – oploop ondernemers
 • Medio juli – persmoment
 • Zomer – vorming programma (uitdagingen + bezoeken)
 • Begin september – Programma definitief
 • Medio september – persmoment
 • 23 en 24 september – Utvoering
 • Eind september – Persmoment
 • Eind oktober – Evaluatie

Begroting

Onderstaand een globale begroting voor het gehele project exclusief manuren, inclusief BTW. 

InUit 
Basisbudget TRZF€5.000Onkosten accommodaties€4.000
Sponsoring ondernemers (uren/materieel)€2.500Onkosten horeca€2.000
Onkosten activiteiten€1.000
  Onvoorzien €5.00
  
  
 €7.500,- €7.500,-