Inhoud van de pagina:

  • 0) Merkboek, logo’s en kleuren
  • 1) Waarom een verhaal?
  • 2) Het verhaal van Noordwest-Friesland
  • 3) Doelgroepen en aanpak
  • 4) Oude Zee als concept
  • 5) Vragen, hulp & meedoen

0) Merkboek, logo’s en kleuren

[DOWNLOAD] Merkboek Oude Zee_def

 

1) Waarom een verhaal?

Sinds 2015 is er ‘Bestemming Noardwest’. Een platform van toeristisch -recreatieve organisaties en ondernemers in de regio Noardwest-Fryslân.  De samenwerking betekent: verbinden, verbeteren van gastheerschap en de inzet van promotie & marketing voor de bekendheid van het gebied.

Een belangrijke oorzaak van de samenwerking was de teneur dat onze regio ‘niet toeristisch’ zou zijn. Een onderzoek onder Friezen liet dat ook zien.

Een ander doel was het opheffen van versnippering in de regio. Met een verbindend, wervend, onderscheidend én herkenbaar verhaal voor ons deel van Friesland voorkom je ruis, werk je efficiënt aan krachtige promotie en bied je gasten een werkelijke beleving. In 2016 startte de werkgroep marketing en die kwam met een positionering, een doelgroep en een verhaal.

De verschillende bestemmingen in Noardwest-Fryslân

noordwest-friesland-regiomerken_jpg

Wat is het gezamenlijke verhaal van Noardwest Fryslân?

NB. Merk Fryslân promoot het ‘merk Friesland’.  Bestemming Noardwest zet regio Noardwest-Fryslân op de kaart.

2) Het verhaal van Noardwest-Fryslân

Ooit stond Noardwest-Fryslân bekend als ‘Westergoa’ en was lange tijd het dichtstbevolkte gebied van West-Europa. Onderdeel van de Zeven Friese Zeelanden met vrije en onafhankelijke watermensen. Friezen die woonden op vruchtbare kwelders en dankzij veeteelt, wild en visserij zelfvoorzienend leefden. Waar tot diep in het land een open verbinding was met de zee, zodat men verbonden was met elkaar en andere volken.

Een rijk gebied dankzij handel met Romeinen en andere Europeanen. De door mensenhanden gemaakte terpen konden uitgroeiden tot dorpen en steden. Geholpen door monniken die vanuit kloosters de strijd aangingen met het water en de wereldbekende dijken bouwden.

De weelde is nog zichtbaar in de historische binnensteden van Harlingen, Franeker en Leeuwarden. En daarbuiten in het weidse en open landschap van de voormalige zeebodem, met een overvloed aan terpen met Romaanse kerktorens en de staten en stinzen. Met uitstekende vaarroutes en fiets- en wandelpaden.

De vroegere kwelders produceren tegenwoordig dankzij het gunstige Waddenzeeklimaat aardappels en groenten voor de wereld. En kwaliteitsvolle zuivel van Friese koeien. Hier vinden archeologen tegenwoordig nog exotische mantelspelden en goud- en zilverstukken.

Dit is het Fryslân waar mensen een hechte mienskip vormen. Verbonden zijn met de grond van een zeebodem en lyrisch worden van de lucht met zonsondergangen en sterrenstelsels. De streek van Waddenkust, terpen, Elfstedentocht en oprechte streekproducten. Dat kunstenaars trekt en bol staat van cultuur en evenementen.

Het Fryslân van bijzondere weidevogels op uitgestrekte groene weilanden, waar dorpen nog verbonden zijn via het water van voormalige zeeslenken. Met het warme gastheerschap in lokale restaurants, herbergen, verblijfsaccomodaties en verassende theetuinen. Het unieke Fryslân met sporten als fierljeppen en kaatsen en de heroïsche Elfstedentocht. Het Fryslân dat geïnspireerd is door een oude zee.

Op de nieuwjaarsreceptie van 2017 was dit de feedback Feedback-nieuwjaarsreceptie-uitwerkingen-vellen

3) Doelgroepen en behoefte

We wijzen twee doelgroepen aan:

1) Friezen/ lokale bevolking
* Een grote groep (massa)
* Veel gaan met een (eigen) boot
* Evenementen en Horecabezoek

2) Rustzoekers, landschapspioniers en cultuursnuivers
* Officiële naam: Kosmopolist en de Postmaterialist.
* Een aanwezige kleinere groep, maar er zit potentiele groei in
* Past bij strategische keuze Merk Fryslân
* Kritisch, hoger opgeleid en met een gemiddeld hoog bestedingsniveau
* Leeft verantwoord en bewust

Meer achtergronden lees je hier: Achtergronden-bij-doelgroepen-en-concept-oude-zee_internetversie (PDF)

4) Oude zee als concept

We positioneren onze regio, voor de twee belangrijke doelgroepen, als:
“het Friesland dat geïnspireerd is door een oude zee.”

De (unieke en onderscheidende)  belevenissen van een oude zee vind je in ieder geval:

a) Op en bij de Waddenzee, met name hoe deze 7000 jaar ontstond en hoe je dit in Noordwest Friesland vandaag nog meemaakt,
b) In het (voormalig) zeelandschap van kwelders, oude zeeslenken, terpen, dijken,
c) In de cultuur van de mensen die er vroeger leefde en nu. De oprjochte gastvrijheid.

Uitleg: Oude zee

= Waddenzee (7000 jaar oud en dat is nog steeds zichtbaar),
= De Middelsee, inmiddels ingedijkt. Zeebodem,
= Beleving vergroten door aanwijzen zeeslenken zoals: De Zwette, Boalsterfeart, Frjentsjerterfeart, watertjes Noordelijke Elfstedenvaarroute, etc.
= Ontstaan en groei steden zoals Halingen en Leeuwarden. Maar ook Franeker en Berltsum
= Positie van de terpen en de dijken versterken als menselijke kunstwerken in de strijd tegen het water

Uitleg: Geïnspireerd
= Terpschatten, als gevolg van handel tussen Romeinen en Friezen
= Monniken die kloosters, kerken en terpen bouwden
= De musea
= Karakter en gastheerschap (warm, oprecht en vriendelijk)
= Nu: kunstroutes, cultuur in de dorpen (Iepenloftspullen, koren en korpsen, etc)
= De historische binnensteden en karakteristiek dorpen
= Kaatssport
= Festivals

De toon van de oude zee is:
mysterieus, verhaalrijk, spiritueel, verdiepend

5) Vragen, hulp & meedoen

Meedoen? Wat kan wel, wat kan niet?

Wat wel

✔         Inzetten op storytelling (want dat zijn de Friezen ook: verhalenvertellers)
✔         Beleving moet vooropstaan
✔         De warme en oprechte gastvrijheid van de streek benadrukken
✔        Noordwest Friesland als een uniek deel van Nederland op de kaart zetten
✔         Gebruik maken van wat er al is
✔         De vriendelijkheid, de warme gastvrijheid (bewezen) gebruiken in de communicatie
✔         Het culturele aanbod naar voren halen, met het oog op Leeuwarden 2018 en daarna
✔         Inspelen op de kansen met Holland City, het concept van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Wat niet

✘        De regio verkopen onder de naam ‘Noordwest Friesland’ (vanwege de associatie Noordwester storm en de naam van een windrichting)
✘       Geen exotische, uitheemse plannen realiseren en verhalen vertellen
✘        Terugvallen op gemeenplaatsen zoals: beerenburg, pompebleden, sûkerbôle, Friese vlag, Fierljeppen, etc. (eigenheid)
✘       De regio, liggend aan de Waddenzee, als ‘Waddenzee’ verkopen

Vragen?
Neem contact op