Meerjarenvisie: Excelleren & groei

Meerjarenvisie: Excelleren & groei

SAMENVATTING
Lang had de recreatie- en toerismesector in Noordwest-Friesland wind tegen. Een verschijnsel dat (letterlijk) ook past bij de regio. Tegenwind hoort bij een kuststreek. Maar bewoners trappen dan net wat harder omdat ze vooruit willen komen.

{DOWNLOAD] Excelleren in Noordwest-Friesland Plan van aanpak 2018-2021

Van zaaien naar oogsten
Deze vergelijking sluit goed aan bij de recente ontwikkeling van de gastvrijheid sector in de huidige gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en de delen van Ferwerderadiel (Uytland) en Súdwest-Fryslân (Greidhoeke). Door hard te werken, met bezieling en enthousiasme samen te werken, te verbinden ontstaat progressie. Worden resultaten behaald en zijn er kansen, zodat er vooruit wordt gekeken. In de jaren 2014-2018 is er hier sprake van geweest. Groei en excellentie zijn de komende jaren logische vervolg stappen.

Koploper positie
Zogezegd is het niet meer gepast om beelden over een kansarme regio met weinig initiatief aan te halen. Kortom: de hoogste tijd om dat juk af te doen en misschien wel voorop te lopen in de recreatief-toeristische ontwikkeling. Omdat het onderscheidende aanbod van Noordwest-Friesland goed aansluit bij trends en behoeften in de markt.

Kansrijke lijnen
De komende vier jaar, van 2018-2021, zien we een kansrijke ontwikkeling van de sector langs de volgende twee lijnen:  Toerisme en recreatie rond donkerte en nachtbeleving, als onderdeel van Werelderfgoed de Waddenzee  Cultuurtoerisme, waar naast de Friese blockbusters (zoals: Oerol, Fries Museum) behoefte is aan ‘ontdekken’ & ‘persoonlijke verhalen en eigenaarschap’. Hierbij is het concept ‘kustbewoners die geïnspireerd zijn door een oude zee’ een startpunt.

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest