Voorzitterswissel Uytland Recreatie Ondernemers

Voorzitterswissel Uytland Recreatie Ondernemers

Nieuwe voorzitter Vereniging Uytland Recreatie Ondernemers

Maartje Nauta en Froukje de Jong-Krap

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging Uytland Recreatie Ondernemers op maandagavond 2 maart is de voorzittershamer formeel overgedragen aan de nieuwe voorzitter Froukje de Jong-Krap.

Na een periode van 5 jaar heeft scheidend voorzitter Maartje Nauta besloten haar taak neer te leggen. Maartje Nauta heeft zich jaren met veel kennis over het gebied en ervaring in het toeristische werkveld ingezet voor de toeristische ondernemers in het gebied. De vereniging telt 70 leden en vertegenwoordigt daarmee een groot deel van de toeristische ondernemers in de regio Noordwest Friesland. Naast haar functie als voorzitter zijn Nauta en haar echtgenoot eigenaar van Nauta’s Botenverhuur en de theetuin in Hitzum (www.nautabotenverhuur.nl).

In de persoon van Froukje de Jong-Krap heeft Uytland een gedegen opvolger gevonden. Froukje de Jong-Krap is als echte Bilkert vertrouwd met het gebied. Daarnaast heeft zij veel ervaring als projectleider van grote projecten als Potatoes go Wild en is zij onder andere nauw betrokken bij een kennisuitwisselingsproject op het gebied van agrotoerisme met Ierland.

De vereniging Uytland, die al sinds 1995 onder de naam Bildtse Recreatie Ondernemers actief is, zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het verbinden en het bevorderen van samenwerking onder de toeristisch ondernemers. Gezamenlijk staan de ondernemers voor een gastvrije regio met een prachtig toeristisch aanbod. Toeristisch ondernemers die belangstelling hebben om lid te worden van de vereniging Uytland Recreatie Ondernemers zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen via: info@uytland.nl

Stichting Bestemming Noardwest dankt Maartje Nauta voor haar tomeloze inzet en enthousiasme de afgelopen jaren. Maartje is de beste ambassadeur die je je maar wensen kunt.

En natuurlijk wensen wij Froukje de Jong-Krap heel veel succes en plezier in haar nieuwe functie. Van harte welkom, Froukje!

Vereniging Uytland Recreatie Ondernemers is één van de partners van Stichting Toeristisch Platform Bestemming Noardwest.

Patricia klomp

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest