Ondernemerscursus NW Fryslân ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’

Ondernemerscursus NW Fryslân ‘Gastheer Waddenzee Werelderfgoed’


In januari 2020 organiseerde de Waddenvereniging deze training voor NW Fryslân. Omdat er veel belangstelling was bieden zij deze nogmaals aan. Voor de deelnemers van vorig jaar is er een bijscholing op woensdag 17 november 2021. Ook voor de deelnemers aan de training op 27 oktober/3 november!

Achtergrond
De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed. Deze benoeming creëert nieuwe kansen voor het aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Er zijn hier de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven en projecten voor opgezet. Toch laten ondernemers nog vaak kansen liggen om de toegevoegde waarde van het landschap voor hun bedrijfsvoering ten volle te benutten. Ondernemers kunnen zichzelf onderscheiden door gastheer/’ambassadeur’ van het Waddengebied te zijn en informatie en advies op maat te geven over het gebied aan bezoekers. Meer dan ooit is er online informatie beschikbaar; maar het is juist persoonlijk ontvangst en advies, de verhalen van mensen, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt, die maken dat bezoekers Waddenzee Werelderfgoed écht beleven.

Na de cursus weten de ondernemers waarom het gebied Werelderfgoed is en hoe ze dit aan bezoekers kunnen overbrengen. Ze weten wat er in hun omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Na de cursus weten ze wat er op grotere schaal in het Waddengebied speelt en kennen ze de verhalen achter het gebied en objecten in de buurt en weten hoe ze die kunnen doorvertellen aan gasten.

Doelgroep
De ondernemerscursussen zijn bedoeld voor ondernemers uit het Waddengebied die de toegevoegde waarde van het landschap voor hun onderneming zien en dit graag willen uitdragen aan bezoekers en gebiedsbewoners. Ondernemers uit alle sectoren zijn welkom bij de ondernemerscursus.

Cursusopzet
De cursussen zullen toegespitst zijn op de regio en veel gebied specifieke informatie bevatten die je direct kan gebruiken om bezoekers passend advies te geven. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het hele Waddengebied. Deze cursus is bedoeld om een gedegen training te geven over Waddenzee Werelderfgoed.

Conceptprogramma
De training wordt verzorgd op een nader te bepalen locatie in Noardwest Fryslân.

Woensdag 27 oktober (09:30-17:30)
We maken kennis met elkaar en het wad. Presentaties over Werelderfgoed Waddenzee, Internationaal, excursie op het wad en we leren hoe we de verhalen over het wad kunnen delen door een workshop Storytelling.
Woensdag 3 november (09:30-16:00)
We verdiepen ons verder in het Werelderfgoed en breiden de kennis over het gebied uit met presentaties over o.a. Cultuurhistorie en de wadvogels. Veel wadvogels zien hun broed- en foerageergebied verkleinen en daarom zullen hier en daar ingrepen worden gedaan langs de randen van het wad. We kijken naar de nodige maatregelen en om welke vogels dat gaat.
Uiteraard gaan we weer het gebied bezoeken in om met elkaar op zoek te gaan naar de bijzonderheden van dit gebied met veel historie en gevarieerde natuur. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet!

Aanmelden doe je hier LET OP MAAR 30 PLAATSEN BESCHIKBAAR!

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest