St.-Jacobiparochie krijgt €200.000 voor project Watertoren

St.-Jacobiparochie krijgt €200.000 voor project Watertoren

Donderdag 16 december werden de prijzen uitgereikt voor de provinciale prijsvraag Waddenkust K(l)eigoed. Hierbij konden dorpen plannen indienen om van leegstaand of verwaarloosd erfgoed in hun dorp toeristische accommodaties te maken. Hoewel St.-Jacobiparochie niet op de eerste plek eindigde, won het toch €200.000,- om van de watertoren een bed & breakfast te maken.

4 winnaars
De dorpen Morra-Lioessens en Augsbuurt zijn de winnaars van de prijsvraag Erfgoed Deal Waddenkust Kleigoed. De dorpen Ferwert en St.-Jacobiparochie eindigden op de plekken twee en drie. Alle vier dorpen krijgen het maximale bedrag van € 200.000,- voor de uitvoering in het vooruitzicht. St.-Jacobiparochie had een plan ingediend om van de oude watertoren een bed &breakfast te maken met vijf kamers.

“Prachtige plannen en moai proses”
De prijzen werden uitgereikt door gedeputeerde Klaas Fokkinga uitgereikt in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. “Ik fyn dat it fjouwer kwalitatyf prachtige plannen opsmiten hat. En dat nei in hiel moai proses weryn doarpsbewenners, eigners fan de gebouwen, inisjatyfnimmers, oerheden en saakkundigen mei-inoar gearwurkje.” De dorpen werden ondersteund door deskundigen van Partoer, Kenniscentrum Herbestemming Noord, Toerisme Alliantie Fryslân/Ynbusinesss en een architect. De eigenaren van de panden krijgen nu de gelegenheid een definitieve subsidie aan te vragen.

Waardering voor pionierswerk
De jury prijst de moed van de initiatiefnemers. “Zij verrichten pionierswerk. En dus verdienen zij buitengewone waardering. Bovendien hebben vrijwilligers van de lokale Dorps Ontwikkel Maatschappijen (DOM) en dorpsbelangen dit gedaan uit liefde voor de eigen leefomgeving”, aldus juryvoorzitter Oeds Westerhof.

Erfgoed Deal
Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die ondertekend is door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten financieel gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld door het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide genoemde gemeenten. Hier sluit het project Kleigoed op aan. Erfgoed blijft zo behouden, levert een bijdrage aan leefbaarheid én stimuleert de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied.

Meer informatie over de ruimtelijke kwaliteit is te vinden op de website van provincie Fryslân.

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest