EN NO TROCHSETTE…

EN NO TROCHSETTE…

Dat was het thema van een inspirerende ondernemersavond, op dinsdag 12 april georganiseerd door Stichting Bestemming Noardwest in samenwerking met studenten van Toerisme Collectief Friesland. Doel was te laten zien dat er mooie verbindingen te maken zijn tussen cultuur & toerisme, tussen ondernemers onderling en overheden.
De aftrap van het nieuwe toerismeseizoen vond plaats in de prachtige Martinikerk in Franeker. Centraal stond daarin het magazine ‘Welkom in Noardwest Fryslân’: Een ‘handboek’ vol wetenswaardigheden voor de eigen inwoners om goede ambassadeurs te zijn van Noardwest Fryslân en voor bezoekers/toeristen om onontdekte plekken te vinden.
Maartje Nauta, secretaris van Bestemming Noardwest: “We wijzen op het terpenlandschap. Niet voor niets voeren we het logo ‘Oude Zee’. We proberen de verbinding duidelijk te maken. Op de bodem van de oude zee zijn nog veel mooie pareltjes, die het verdienen om ontdekt te worden. Door die aantrekkelijk onder de aandacht te brengen ‘verleiden’ we de bezoekers juist daar naartoe te gaan en stimuleren we zo spreiding. We streven ook naar seizoenverlenging: er is ook in het voor- en naseizoen veel moois te beleven in de vorm van evenementen en routes en daar wijzen we op. Het magazine informeert en begeleidt de lezer verder naar onze website en social media.”
Er wordt in het magazine ook aandacht besteed aan de meertaligheid, hét exportartikel van ons gebied! De toerist vindt het vaak leuk om het Frysk, Bildts en het Franekers te horen en te lezen. Daarom is er een kleine woordenlijst in het magazine opgenomen.
De in Koehoal geboren operazanger Albert Bonnema bracht twee prachtige Fryske nummers ten gehore, wat door het aanwezige publiek zeer gewaardeerd werd.
Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft het eerste magazine in ontvangst genomen. Zij wees in haar toespraak op het belang van de mienskip, samen staan voor wie we zijn, met een eigen identiteit!
De ruim honderd aanwezigen werden uitgedaagd in zelf samengestelde teams deel te nemen aan een kennisquiz over het gebied. Het winnende team dat maar liefst 23 van de 25 vragen goed wist te beantwoorden nam de speciale wisselbeker in ontvangst.

Op de foto vlnr Sietske Poepjes gedeputeerde bij provincie Fryslân, Paul Schoute wethouder Gemeente HarlingenKarin IJsbrandy Beleidsadviseur Economische zaken, Recreatie&Toerisme Gemeente WaadhoekeCorina van Wieren Beleidsadviseur Recreatie&Toerisme gemeente Waadhoeke, Albert Bonnema Operazanger
Foto: Joachim de Ruijter

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest