Enquête campertoerisme in Fryslân

Enquête campertoerisme in Fryslân

Beste ondernemer,

Voor overheden, ondernemers en belangenorganisaties is het interessant om voor campertoerisme in Fryslân vraag- en aanbod goed in beeld te hebben. Op dit moment geven belangenorganisaties aan dat er onvoldoende aanbod is, terwijl de ondernemers juist vinden dat het aanbod te groot is, waardoor versnippering ontstaat.

De betrokken partijen willen daarom graag weten hoe het nu precies zit en welke behoeften er leven bij de (potentiële) campertoeristen. Daarom houden de derdejaars studenten Toerisme aan NHL Stenden een enquête om hier een beter beeld van te krijgen. Zij worden hierbij ondersteund door bureau Ginder (voorheen ZKA Consultants).

Misschien hebben jullie deze enquête al gehad en ingevuld, maar zo niet, wil je dat dan alsnog doen? Ook voor jouw bedrijf is het immers van belang dat vraag, aanbod en behoefte goed op elkaar zijn afgestemd.

Vul hier gelijk de enquête in

Alvast hartelijk bedankt. We houden je op de hoogte van de uitkomsten, door je naderhand een link te sturen met de uitkomsten van de enquête.

Stichting Bestemming Noardwest

Geef een reactie

Copyright Bestemming Noardwest