De elf verhalen van de oude acacemiestad Franeker zijn januari 2017 vastgesteld door cultuur-historici in en om Franeker. 

Dit is de lijst.

1. De kaakoperatie van Johannes Mulder
2. Saapke van Vervou verpleegt Graaf Maurits van Nassau-Siegen
3. Waarom het Planetarium werd gebouwd
4. De ballon van van Swinden
5. Het grote dambord van de burgemeesterszoon
6. De verliefde professor Petrus Camper
7. Het scheve krukje van Eise Eisinga
8. De knieval van Rembrandt
9. De belofte van Anna Maria van Schurman
10. Professor Gadso Coopmans en de pokken
11. De wiskundige wees

Lees hier andere verhalen uit Noordwest Friesland