Jaarlijks maakt een enthousiaste redactie het regiomagazine Noordwest-Friesland. Ieder jaar ligt er een uniek exemplaar!
Met het magazine kiezen we voor inspiratie voor dit markante deel van Friesland, een samenwerking tussen Harlingen, Franeker, Uytland, Greidhoeke en Leeuwarden. Het magazine wordt door Bestemming Noardwest uitgegeven.

Opzet magazine 2019

Aantal: 30.000 stuks
pagina’s: 108
verhouding: redactie – advertenties = 60-40

Redactie regiomagazine

Uytland:  Maartje Nauta
Franeker: Ansje Wiegman
Greidhoeke: Catharina Jansen
Harlingen: Nancy Harlaar

Begeleiding:
regiomarketeer: Douwe Gerlof Heeringa

Realisatie & Druk

Vormgeving: Flevodruk Harlingen & Marcel Weijenberg – Papermaker Sneek

Distributie magazines

Per 26 februari 2019 via de foldermarkt. Eerder  bij de VVV’s.

Voor Leeuwarden:
Neem contact op met het VVV 058 23 47 550

Voor Harlingen
Neem contact op met het VVV 0517 430207

Voor Franeker
Neem contact op met het VVV 0517 392192