(deze pagina wordt steeds bijgevuld)
Sinds de start van Stichting Bestemming Noardwest in 2015 zien we de volgende resultaten in onze regio*. Een proces waarin ondernemers ook zélf financieel aan bijdragen. Met dank aan de Stadsregio Leeuwarden gemeenten (Leeuwarden, Menameradiel, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Tytsjerksteradiel) en Harlingen, Franeker en het Bildt.

☛ Regio-aanjager Douwe Gerlof Heeringa presenteerde deze tussenevaluatie aan de stuurgroep Streekagenda NW aan op 30 september. Tussenevaluatie Streekwurkdag Noardwest

↖Cocreatie

☛ Financiële samenwerking in regiomarketing
Tussenstand opbrengsten ondernemers 2016: € 38.663,66

Waar werd geld voor opgehaald?
Regiogids Harlingen, Franeker & Uytland 2016:  € 22.410,-
Greidhoeke gids 2016 € 4.275,-
Recreatiekaart De Greidhoeke en website 2016 € 4.370,-

Ontwikkelen vaarkaart N11R € 680,63
Promotie en evenement Skûtsjewike Grou € 1.000,-
Bijdrage ontvangst persreis € 88,25
Ontwikkeling recreatie en jaargids Greidhoek € 4.500
Plaatsing displays voor gidsen € 643,72

Folder Bildtse Strúnroute € 127,96
Friesland Pop live Harlingen € 505,18
Promotie en ontwikkeling arrangementen Franeker € 62,92

↖Verbinden

☛ R&T ondernemers Littenseradiel (De Greidhoeke)
1 december 2015  Ondernemersbijeenkomst met wethouder Bram Bonnema in Baard, Littensenseradiel om hernieuwde samenwerking op te starten. Verslag

☛ Verbinden initiatieven aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute
november ’15 t/m maart 2016 Bijeenkomsten Noordelijke Elfstedenvaarroute, om samenwerking te bevorderen. Bijeenkomsten in Sint Annaparochie, Hijum, Alde Leie en Âldtsjerk–   Verslag

☛ Oprichting Stichting Promotie De Greidhoeke
februari 2016 Zijn alle attracties, de natuur, het gastheerschap in de gemeente Littenseradiel het waard om na het verdwijnen van de gemeente in 2018 nog te promoten? JA- was het volmondige en enthousiaste antwoord. En zo werd de Stichting Promotie de Greidhoeke opgericht, met behulp van de expertise van de voormalige bestuursleden van VVV Terpelân.

☛ Verbinden theetuinen
– maart 2016 Noordwest Friesland heeft een groot aantal (nog niet altijd bekende) theetuinen. Om deze te promoten en als waarde toe te voegen aan de regio, is eerst verbinding nodig. Leren van elkaar. Samen inspireren. Dat gebeurde in Theetuin Peins.
Later in 2016 volgt er een gezamenlijke openen theetuinendag.

☛ Verbinden Jabikspaad ondernemers en organisaties – Sint Jacobiparochie
– 11 april 2016 Pelgrimeren, of ‘bewustvol reizen’ is een trend. Met het Jabikspaad (van Sint Jacobiparochie tot aan Hasselt Overijssel) hebben we dan ook goud in handen.  Op 11 april was er op de startplek van het Jabikspaad een inspiratiemiddag om als organisaties en ondernemers langs de route elkaar te leren kennen. In een vervolg zetten we promotie en gastheerschap verder op. We werken samen met toeristisch platform de Friese Wouden waar de route ook loopt.

☛ Verbinden Jabikspaad ondernemers en organisaties – Jirnsum
– 23 november 2016 Op deze avond waren ruim 20 personen aanwezig in De Twee Gemeenten in Jirnsum.  Meer lees je hier: https://www.bestemmingnoardwest.nl/marketing-promotie/jabikspaad/

↖Gastheerschap

☛ Ontwikkeling arrangementen
februari 2016 Sterrekiekers: varen & wandelen door Franeker
februari 2016 Klokkedieven: varen & fietsen door Franeker en omgeving
februari 2016 3-daagse B&B Wandelarrangement Greidhoeke/ Easterein & Itens
februari 2016 Kaatsen in Franeker – Bogt fen Guné en de KV Jan Bogstra

☛Informatievoorziening
februari 2016 Digitale Cafés in Hitzum, Stiens en Winsum, om toeristische informatie zichtbaarder online te organiseren. 20 ondernemers/ organisaties deden mee 

☛Bustour door Noardwest Fryslân
– 7 maart 2016 Door zélf de bijzondere plekken van de regio te bekijken en te ervaren, kun je gasten weer beter doorverwijzen en informeren. Zo’n 30 mensen stapten 7 maart op de bus voor een dagtrip door Noardwest Fryslân. Er werd uitgestapt bij: De Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek, Zodenhuis en Yeb Hettingaskoalle in Firdgum, Túnmanswente Koarnjum, Dekemastate in Jelsum en bij de mummies van Wiuwert.

☛Beleeftocht op de Noordelijke Elfstedenvaarroute
19 september 2016 Ongeveer 15 ondernemers of afgevaardigden van dorpsbelangen aan de Noordelijke Elfstedenroute en een docente, stapten deze dag op rondvaart Middelsee in Berltsum om meer te leren over de beleving van de route.
Thema’s waren:

– Berltsum 12e stad (o.a. Hemmemapark),
– Weidevogels en trekvogels gebieden Natuurmonumenten
– Bildtse taal & cultuur.
– Molens aan de route
– Bildtse Strúnroete
– Werelderfgoed De Waddenzee
– Ijsverhalen en geschiedenis Aldtsjerk
– Prinsentuin Leeuwarden

☛Foldermarkt Harlingen
– 21 maart 2016 De eerste foldermarkt in Noardwest Fryslân werd gehouden in Harlingen. Het werd een drukke bedoening, met zo’n 50 ondernemers en organisaties uit de hele regio, zodat er al snel een te kort was aan…..folders. De middag werd achteraf als erg nuttig en welkom beschouwd. Nieuwsbericht LC

☛ Foldermarkt Wommels
22 maart In centrum De Mik werd op 22 maart een eerste foldermarkt voor de Greidhoeke georganiseerd. Het werd een drukke ontmoeting van ondernemers, overheden en organisaties die allemaal betrokken waren bij de promotie van De Greidhoeke, De wethouder sprak zelfs over zijn ‘grutskens’. Wat een feestje. Klaar voor het seizoen!

☛ Evenementenkalender Noordwest Friesland
januari 2016 In Noordwest Friesland worden veel activiteiten georganiseerd. Om deze grote en kleine evenementen beter onder de aandacht brengen startten we de Facebookpagina ‘Er op Uit in Noardwest’.  Op basis van Open Source: iedereen die wat organiseert kan meedoen als beheerder van de site.

☛ Eigen vaar- en belevenissenkaart Noordelijke Elfstedenvaarroute
april 2016 Nadat eerdere kaarten voor de vaarroute niet helemaal optimaal waren, maakten we een eigen. Maar wel een die past binnen de uniforme uitstraling van Merk Fryslân. Betaald door ondernemers en de gemeenten (aanklikmodel). De oplage is 2.500 stuks en af te halen bij Teade Ynema ( Cafe De Drie Gemeenten Alde Leie).Voorkant eigen vaarkaart

↖Marketing & Promotie

☛ Beursdeelname Düsseldorf, Antwerpen en Utrecht
januari en februari 2016 Ondernemers uit Stiens, Sint Annaparochie, Franeker, Harlingen, Itens, Hitzum en Sint Jacobiparochie stonden op (internationale) vakantie beurzen in: Düsseldorf (watersport), Antwerpen (algemeen) en Utrecht (fietsen en wandelen).

☛ Kaartmateriaal
– januari 2016 De provinciale vaarkaarten ‘Elfstedenroute’ en ‘Middelseeroute’ zijn met betrokkenen (ondernemers en organisaties) verbeterd en herdrukt in de herkenbare huisstijl van Merk Fryslân. – 
februari 2016 Voor het Jabikspaad (de Friese camino) zijn inspiratieflyers gemaakt, met adresgegevens van ondernemers/ organisaties onderweg die meer informatie hebben over de route en de omgeving.
– april 2016 Voor de eigen Noordelijke Elfstedenvaarroute was nog geen detailkaart. Deze werd gemaakt, zodat het noordelijke deel volop uitgelicht kon worden. Met de attracties, de natuur, de cultuur en het gastheerschap.

☛ Youtube serie ‘Vol verhalen
– maart 2016 Hoe maak je een regio, die op het eerste gezicht, saai en leeg lijkt aantrekkelijk? Door verhalen te vertellen. We maken korte, inspirerende filmpjes om verhalen toe te voegen aan Noordwest Friesland.

☛ Culturele Hoofdstad en regiobinding 
– maart 2016 King of The Meadows, oftwewel: Kening fan de Greide de grutto komt veelvuldig voor in Noordwest Friesland. Met het verbinden van de verschillende vogelkijkhutten (die weer verschillende eigenaren hebben) laat je aan voorbij fietsende recreanten zien dat het verhaal van de grutto niet eens zo ver weg is…. In het najaar verschijnen er kaarten. De hutten van Stiens, Wier, Dronryp, Blessum/ Hilaard, Harlingen- Hegewierster Fjild, Skrok en Skrins zijn voorzien.

☛ Instawalks Franeker en Harlingen
– 21 oktober 2016  Franeker & 28 november 2016 Harlingen
Een Instawalk is een goedkope, snelle maar bovenal leuke manier om snel veel content (woorden en beelden) te ontwikkelen . Op deze twee data was er in Noordwest een Instwalk

 

☛ Social Media ochtend
– 11 april 2016
Steeds vaker speelt Social Media een rol in de bedrijfsvoering maar ook in het gastheerschap. Wat zijn de tips en wat kun je leren van collega ondernemers of organisaties?
In Alde Leie was er een Social Media ochtend om samen te leren van elkaar.

☛ Citymarketing Harlingen en Franeker
– december ’15 – april ’16 Voor de zogenaamde ‘branding’ van Franeker heeft de Stichting de website ingezet om een onderzoekje vanuit de gemeente te ondersteunen. In Harlingen is Harlingen Promotion met het zelfde doel bezig. We werken samen met beide initiatieven.
14441162_1303886669651634_515919567237081715_n 20160913_121741

 

 

 


☛ Routes en innovatieve concepten
– Bildtse Strúnroete
Op Het Bildt zijn verschillende snuffelschuren en sneuphokken, die met de Bildtse Strúnroete sinds de herfst van 2015 verbonden zijn. Gedurende deze dag kunnen bezoekers zwerven over het Bildt en bij particuliere eigenaren ‘strúne’. De route is een promotie voor dit deel van Friesland, en het open en platte landschap met dijken in het bijzonder. Deelnemers in oktober ’15: plusminus 400, in december ’15 ongeveer 300.

– Opstapdag ‘Varen in Friesland’ Noordelijke Elfstedenvaarroute
23 april ’16 organiseerden de dorpen en ondernemers in Berltsum, Sint Annaparochie/ De Blikvaart, Froubuurstermolen, Alde Leie, Feinsum, Bartlehiem, Burdaard en Aldtsjerk en gastvrije opstap dag voor waterliefhebbers. Met tien sloepen en pramen voeren ze af en aan tussen de opstapplekken. Aan de wal waren diverse activiteiten.

img-20160503-wa0000

 

 

 

 

 

– Opstapdag ‘Zomer’
12 augustus was er een tweede opstapdag.

 


Cultuur & Erfgoed - Taupe

* Stichting Bestemming Noardwest zet in op samenwerking tussen ondernemers, organisaties, overheden en onderwijs. Hierbij is de regiospin een belangrijke factor, door deze samenwerking aan te jagen. Hij wordt betaald doordat de 7 Noardwest gemeenten en de Provincie Fryslân deze opdracht financieren.