We kiezen met dit regioprofiel voor profilering van de regio Noordwest-Friesland.  Het is een doorontwikkelde versie van een eerder rapport ‘Waddenland van Overvloed (2011)’
Met een gezamenlijke en herkenbare promotie valt er voor de dagrecreant en toerist wat te kiezen. 

Tip: download (PDF) het profiel.

Noordwest Friesland – bron van verhalen

Uit onderzoek blijkt dat onze regio géén hoog toeristisch profiel heeft, maar dat na het aanbrengen van verhalen over het landschap, de geschiedenis en haar bewoners de aantrekkingskracht toeneemt. Vanuit centrale kernwaarden (zie hier onder) bouwen we een profiel op dat herkenbaar wordt neergezet met zes hoofdthema’s (Waddenzee, Elfstedentocht, Fryslân, mienskip, streekproducten en terpen). Deze hoofdthema’s bieden voldoende verhaallijnen die interessant zijn voor bezoekers. In het voorjaar van 2017 is gekozen voor de pay off: Het Friesland dat geïnspireerd is door een Oude Zee.

 

 

Relatie provincie & de regio

De provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân  zet zich in om  toeristen  te ‘verleiden’ naar Friesland te komen. Regio’s (waaronder Noordwest) hebben de taak om ze te ‘begeleiden’. In die volgorde is het juist dat eerst Friesland onder de aandacht wordt gebracht en daarna pas de diverse attracties, routes, arrangementen en plaatsen in de provincie.