Terugblik op het symposium

Wat is de waarde van recreatie en toerisme in een plattelandsregio?”
Met wetenschappers, ondernemers en politici  (FOTO’S) stonden we als toeristisch platform stil bij deze vraag.

Uitkomsten waren:
– ga vooral door met samenwerken op regionaal niveau,
– doen, doen, doen, – zoek bovenregionale verbinding,
– deze sector is belangrijk voor economische doelen maar ook in toenemende andere perspectieven (educatie, begrip en identiteit, culturele ontwikkeling)
– je kunt als dorpsbewoner of ondernemer net zo goed ook toerist zijn in de eigen omgeving.

Met name de aanwezige politieke partijen uit de gemeenten Harlingen, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden  staat positief in de samenwerking en vinden dat er in de toekomst meer geïnvesteerd kan worden in de sector.

Dit was het programma

1. Openen door burgemeester Johanneke Liemburg (Littenseradiel

2. Bekendmaking kerngetallen r&t sector in Noordwest-Friesland – voorzitter Toeristisch Platform Bestemming Noardwest

3. “Noordwest als verdiepende bestemming” – regiomarketeer Noordwest-Friesland

4. Sprekers
Jelmer Jeuring ‘Bewoners: geniet en beleef van….Friesland!’

Jelmer Jeuring (Amersfoort, 1979) groeide op in Beetsterzwaag. Na studies Sociale Psychologie in Groningen en Leisure Tourism & Environment in Wageningen werkte hij als onderzoeker bij de NHTV in Breda en bij Université Grenoble-Alpes in Frankrijk. Hij promoveerde in juni 2017 aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek naar de betekenis van ’toerisme dichtbij huis’ in de context van de provincie Fryslân. Op dit moment werkt hij als projectleider bij stichting Hello Zuidas in Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

Geartsje Janssen over de Doarpstún Snakkerburen
Jan Reier Arends over het traineesprogramma van de Tall Ship Races Harlingen

Drs. Hans Revier ‘Waarom we niet bang hoeven te zijn voor meer toeristen’

Hans geeft als lector leiding aan de kenniskring Mariene Wetlands Studies van Stenden Hogeschool. Onderwerp van onderzoek: een duurzame en integrale ontwikkeling van het waddenkustgebied. Hans heeft ruim 30 jaar ervaring, onder meer als voormalig directeur van de Waddenvereniging, lid van de Waddenadviesraad en het internationale Wadden Sea Forum. Op dit moment doet hij onderzoek naar het effect van het ‘werelderfgoed Waddenzee.’ Waardoor meer toeristen naar de Friese kuststreek moeten kunnen komen.

5. Pauze

6. Lijsttrekkersdebat met:
– D66 Hilde Tjeerdema (Leeuwarden)
– FNP Durk Stoker (Súdwest Fryslân)
– VVD Hendrik Terpstra (Waadhoeke)
– SAM Waadhoeke Govert Geldof (Waadhoeke)
– Harlinger Belang – Jappie Saakstra (Harlingen)
– PAL/ GL Evert Stellingwerf (Leeuwarden)
– PvdA Hein de Haan (Leeuwarden)
– Gem. Bel Peter Walinga (Súdwest Fryslân)
– CDA Caroline de Pee (Waadhoeke)

7. Einde met borrel na