Als Bestemming Noardwest werken wij onder het motto ‘Samen werken aan samenwerken’

Hierbij volgt een overzicht van alle samenwerkingsvormen en netwerken waar wij graag mee samenwerken.