Om de recreatief-toeristische sector verder te ontwikkelen zijn er door overheden subsidies ontstaan. Hierbij een overzicht van vijf fondsen.

☛ (A)- Iepen Mienskip Fûns

Wat is het?
Een provinciaal fonds voor het verbeteren van de leefbaarheid. In 2017 kun je als bewoner van Fryslân in drie periodes een aanvraag doen.

Wie mag aanvragen?
Inwoners van Fryslân. Maar ze moeten wel (met draagvlak van de omgeving) samenwerken.

Ja, ik wil aanvragen!
Via deze website!

Handig om te weten
✔ Het gaat om leefbaarheid in de regio.
✔ Draagvlak is een must.
✔ Je kunt weer aanvragen tussen 1 mei tot en met 24 mei 2017 en van 18 september tot en met 13 oktober 2017
✔ Aanvragen zijn maximaal € 3.000 voor nieuwe evenementen, € 10.000 voor kleine maatschappelijke initiatieven en € 35.000,- voor grote maatschappelijke initiatieven.
✔De  subsidieaanvraag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.

Meer info
– op deze website van de provincie [ hier klikken] 
– bij het Projectbureau Streekwurk NWF noardwest@fryslan.frl en/of 0517 – 38 07 33

☛ (B)- Aanklikmodel Bestemming Noardwest

Wat is het?
Een samenwerkingsfonds tussen de zeven Noardwest gemeenten en Stichting Bestemming Noardwest. Voor het verbeteren van marketing & promotie, gastheerschap en recreatief-toeristische ontwikkeling.

Wie mag aanvragen?
Ondernemers en organisaties uit Leeuwarden, Littenseradiel, Leeuwarderadiel, Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen.

Ja, ik wil aanvragen!
Via onze eigen website

Handig om te weten
✔ Het gaat om in principe om maximaal € 1.500,-.
✔ Het is een 50-50 regeling. Draag je zelf een bedrag bij, dan wordt dit verdubbeld.
✔ Vragen? mail regio-spin Douwe Gerlof Heeringa 

Meer info
Via onze eigen website

☛ (C)- Waddenfonds

Wat is het?
Het is een fonds van de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland. Voor projecten die te maken hebben met – ecologie, – duurzaamheid & – economie in het Waddengebied.

Wie mag aanvragen?
Samenwerkende  ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties in een gemeente die ligt aan de Waddenzee.

Ja, ik wil aanvragen!
Via deze website!

Handig om te weten
✔ Het is vanaf 2 februari 2017 niet mogelijk om een aanvraag te doen voor recreatie/ toerisme. Mogelijk komt er een nieuwe mogelijkheid, later in 2017.
✔ Het Waddenfonds wil graag helpen. Zie ook hier onder bij ‘Meer info’
✔ Voorbeelden van succesvolle aanvragen lees je hier 
✔Let op: om een toewijzing te krijgen gaat het om grote projecten, met een grote begroting.

Meer info
– via programmaregisseur Geert Boesjes geert.boesjes@waddenfonds.nl
058-2339020 of 06-50241050

☛ (D)- LEADER

Wat is het?
Het is een Europees fonds. Speciaal voor kleine, beginnende initiatieven in plattelandsgebieden. Waaronder Noardwest.

Wie mag aanvragen?
Samenwerkende  ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties in de zeven Noardwest gemeenten. Maar wél in overleg met Streekwurk.

Ja, ik wil aanvragen!
Dat kan. Even contact via Streekwurk: Projectbureau Streekwurk NWF  noardwest@fryslan.frl en/of 0517 – 38 07 33

Handig om te weten
✔ Er zijn twee toverwoorden: 1) Sociale-innovatie en 2) Stad & platteland.
✔ Het LEADER-programma bestaat in ieder geval tot en met 2019.
✔ Een lokale actiegroep beoordeelt de plannen. Je kunt ze hier zien.

Meer info
– Meer over LEADER lees je hier 

☛ (E)- Fondsen Cultuur- en Plattelandstoerisme (Fryslân)

Wat is het?
Twee ‘potten’ voor specifiek cultuurtoerisme én plattelandstoerisme. In de loop van 2017 wordt er meer over bekend.

Wie mag aanvragen?
Op dit moment: gemeenten.

Ja, ik wil aanvragen!
Graag via de gemeentelijk ambtenaar die gaat over recreatie- en toerisme
Harlingen: Elles van der Kooij e.vanderkooij@harlingen.nl 
Franekeradeel: Baukje Postma b.postma@franekeradeel.nl
Het Bildt: Paul van der Weg p.vanderweg@hetbildt.nl 
Menameradiel Eibert van der Woude  e.v.d.woude@menameradiel.nl 
Leeuwarderadeel Hetty Gaastra H.Gaastra@leeuwarderadeel.nl 
Littenseradiel Jan Willem de Groot J.deGroot@littenseradiel.nl
Leeuwarden Hester van der Werff hester.vanderwerff@leeuwarden.nl

Handig om te weten
✔ Er wordt nog meer duidelijk.
✔ Regio-aanjager Douwe Gerlof Heeringa is betrokken bij de ontwikkelingen, als contact voor Stichting Bestemming Noardwest.

Meer info
– Volgt nog