Steeds vaker ontvangen we internationale gasten. Om het gastheerschap hier op aan te sluiten bieden we als toeristisch platform een aantal mogelijkheden aan, vanuit ons netwerk. Denk maar aan:

✔ Vertalingen van menu’s

✔ Vertalingen van de website

✔ Vertalingen van een folder of flyer

Gijs van Hesteren (Harlingen)

✔ Webteksten
✔ Vertalingen
✔ Advies

Contact
T: 0517 430567
E: info@festinalente.nl

Over Gijs
Na twee decennia in de zeilende chartervaart (vanuit Harlingen) werkte ik tien jaar in Dokkum, als manager innovatie bij een ICT-nutsbedrijf en als bedrijvenadviseur. Nu ben ik sinds 2014 actief als journalist, onder meer voor de Harlinger Courant, scheepvaartkrant Schuttevaer en Het Motorrijwiel.

Wat doe ik nog meer: moeilijke dingen begrijpelijk uitleggen, abstracte kwesties persoonlijk maken, lange teksten inkorten, korte teksten verlengen, journalistieke reportages en interviews, redactiewerk, tekstcorrectie, vertellen van een verhaal, opstellen van beleidsnotitie of businessplan, vertalingen Duits-Nederlands, Engels-Nederlands en Nederlands-Engels, pakkende webteksten.